Strona głównaKontaktBIP
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Przetargi
Archiwum przetargów
Do pobrania
Akty prawne
Organizacja ruchu drogowego
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Projekty unijne
Ogłoszenia o utrudnieniach
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Wykazy mostów
Mapy
 
AktualnościZmiana organizacji ruchu na ulicy Adama Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do końca czerwca br., zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządcę drogi w dniu 25.03.2014r., nr ewidencyjny: 61/2014.

więcej >>>

Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 14 marca 2014 roku, w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa zachodniopomorskiego. W związku ze zmianami w wykazach dróg powiatowych i gminnych związanymi z ich przebiegiem oraz zaliczeniem, bądź pozbawieniem kategorii tych dróg dokonanymi przez poszczególne Zarządy Powiatów i Rady Gmin nadaje się numery drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

więcej >>>

Zmiana organizacji ruchu we wsi Chlebówko gmina Stara Dąbrowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do końca czerwca br., zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1720Z we wsi Chlebówko gmina Stara Dąbrowa. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządcę drogi w dniu 07.02.2014r., nr ewidencyjny: 21/2014.

więcej >>>

Informacja o zrealizowanych robotach dotyczących dróg powiatowych w powiecie stargardzkimw 2013r.

Informacja przedstawia działania związane z remontem dróg powiatowych na terenie powiatu Stargardzkiego w roku 2013. Informacje o poniesionych nakładach, o zakresie prac ...

więcej >>>

Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z: na odcinku Zieleniewo – Kunowo - Skalin

Informujemy, że w dniach od 28 września godz.8.00 do 29 września godz. 20.00 oraz w dniu 2 października w godz. 8.00 – 20.00 nastąpi zamknięcie dla ruchu pojazdów całego przebudowywanego odcinka drogi. Na czas trwania prac w pasie drogowym, zalecany jest objazd. W związku z powyższym, na przedmiotowym odcinku drogi wystąpią utrudnienia w ruchu – prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.

więcej >>>

Przebudowa obiektu mostowego w obrębie wsi Białuń, nad rzeką Giełdnicą,: droga powiatowa nr 4152Z Stara Dąbrowa – Białuń - Chlebówko.

Informujemy, że do dnia 30 września 2013r.,zamknięty jest dla ruchu pojazdów przebudowywany odcinek drogi. Na czas trwania prac w pasie drogowym, związanych z przebudową obiektu mostowego, zalecany jest objazd przez wieś Łęczyna – Tolcz do miejscowości Chlebówko. W związku z powyższym, na przedmiotowym odcinku drogi wystąpią utrudnienia w ruchu – prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.

więcej >>>

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych